2B Group משקיעה במיזמים טכנולוגיים ומובילה שינוי תפיסתי באופן פעולתם של תאגידים ועסקים.

 הקרנות תחתיה פועלות על פי שלושה עקרונות:

רווח (Profit)    קהילה (People)    סביבה (Planet)

2B Group משקיעה במיזמים טכנולוגיים 

ומובילה שינוי תפיסתי באופן פעולתם של תאגידים ועסקים.

 הקרנות תחתיה פועלות על פי שלושה עקרונות:

רווח (Profit)  קהילה (People)  סביבה (Planet)

הסיפור שלנו

הסיפור שלנו

2B Group מאמינה כי תאגידים ועסקים צריכים לפעול לתועלתם של כלל השחקנים בזירה העסקית תוך השאת רווח הן ללקוחות, הן לשותפים עסקיים, הן לעובדים ולא רק לבעלי המניות. 2B Group מיישמת את גישת הקפיטליזם הקשוב: כזאת המודעת להשלכות הפעילות העסקית על המעגלים החברתיים והסביבתיים הרחבים ביותר.

2B Group פועלת להנחלת תרבות ארגונית קשובה התומכת ומקדמת את הייעוד העסקי. הקבוצה מחוייבת לעקרונות מנהיגות משרתת, גיוון תעסוקתי, שקיפות, יושרה, למידה מטעויות כמקור להתפתחות, העצמת עובדים, חמלה וקיימות – המהווים כולם תשתיות חיוניות להצלחה עסקית ארוכת טווח.

2B Group מובילה שינוי באופן פעולתם של תאגידים ועסקים באמצעות הנבטת מיזמים חדשים והטמעת שינוי בתאגידים קייימים. היא מבצעת השקעות עסקיות המקדמות מטרות חברתיות ומטמיעה תפיסה צרכנית חברתית ומודעת. היא חותרת להיות סוכנת שינוי: לפעול כצומת ידע ליזמים, משקיעים, צרכנים והציבור הרחב.

2B Group שוכנת ב-2B Hub, מרחב עבודה משותף המשמש בית לגופי אימפקט בישראל
ופועלת באמצעות שורת זרועות מתמחות המשלימות זו את זו:

2B Group שוכנת ב-2B Hub, מרחב עבודה משותף המשמש בית לגופי אימפקט בישראל
ופועלת באמצעות שורת זרועות מתמחות המשלימות זו את זו:

במה אנחנו מאמינים

במה אנחנו מאמינים

TYTY

כוחה של קהילה

2B Group פועלת בזירה התאגידית מתוך אמונה כי שיתופי פעולה בין הקבוצות והקהילות, המתממשקות עם התאגיד, מהווים מכפילי כוח ומאפשרים שינוי.

GGHGH

מנהיגות משרתת

מנהיגות משרתת פועלת על פי עקרונות של ארגון שטוח, שקיפות , יושרה ואנושיות ומעניקה מרחב הגשמה לפועלים בו.

WEWE

יזמות משבשת
(Disruptive Entrepreneurship)

כיזמית מתניעה 2B GROUP תהליכי צמיחה עסקית ומחוללת שינויים חברתיים באמצעות הנבטה והשקעה במיזמים ובטכנולוגיות חדשניות פורצות דרך.

DSDS

ארגון לומד

2B Group מקדמת תהליך מתמיד של לימוד ומקפידה על תחקור שיטתי, מדידה ולמידה מטעויות.

איך אנחנו עושים את זה

איך אנחנו עושים את זה

קרן הון סיכון המשקיעה בחברות טכנולוגיה צעירות

קרן אימפקט המשקיעה בתאגידים עסקיים שמקדמים מנגנוני זכות לטובת הפרט והחברה

עמותה לשינוי התנהגות צרכנים, יוזמת המדד החברתי סביבתי לעסקים הוגנים המחבר בין אנשים ועסקים שיחד אכפת להם מהסביבה, החברה והקהילה

מי אנחנו

2B GROUP

2B ANGELS

2B COMMUNITY

2B FRIENDLY

2BE (11 of 19)

יואל חשין Founder & Chairman
2B GROUP

2BE (2 of 19)

יואל מזור
CFO
2B GROUP

2BE (7 of 19)

מיכל ברסי גולומב
COO
2B GROUP

2BE (5 of 19)

ארלה כהן
Managing Partner
2B ANGELS

2BE (1 of 1)-2

שחר בוצר
Managing Partner
2B COMMUNITY

2BE (15 of 19)

שלי דביר
Executive Director
2B FRIENDLY

צור קשר

2B GROUP

שוקן 32 ת"א

טלפון: 03-7718884/5/6

פקס: 03-7711170

office@2b.group

מי אנחנו

2B GROUP

יואל חשין
Founder & Chairman
2B GROUP

יואל מזור
CFO
2B GROUP

מיכל ברסי גולומב
COO
2B GROUP

2B ANGELS

ארלה כהן
Managing Partner
2B ANGELS

אסתר ברק לנדס
Managing Partner
2B ANGELS

2B COMMUNITY

שחר בוצר
Managing Partner
2B COMMUNITY

2B FRIENDLY

שלי דביר
Executive Director
2B FRIENDLY

צור קשר

2B GROUP

שוקן 32 ת"א

טלפון: 03-7718884/5/6
פקס: 03-7711170

office@2b.group

לכבודו של שניאור חשין